Arxiu històric. Patrimoni Documental  
Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic
Presentació obres de recuperació i adequació del cim de la Penya del Moro. 5 d’agost de 2002
L'agost de 2002, amb motiu de la Festa Major va tenir lloc la presentació pública dels treballs efectuats d'acord amb el projecte de recuperació de les restes medievals de la Penya del Moro. L’excavació arqueològica prèvia a la restauració de la torre de guaita va suposar la recuperació d’unes restes arquitectòniques monumentals: una robusta torre de defensa feta en dues èpoques i unes habitacions annexes.

A la zona del poblat iber s'hi pot veure com eren dues habitacions ibèriques, retallades a la llicorella que conservaven encara les parets de tancament i una mínima resta de l’arrebossat d’argila que havia cobert la paret de roca.
Els treballs també van permetre confirmar que la fortificació iniciada a la fi del segle X-XI va edificar-se damunt d’unes estructures ibèriques que demostren que fa 2400 anys el cim ja era ocupat pels habitants del poblat laietà.
El Programa de Recuperació i Difusió del Patrimoni de Sant Just Desvern inicialment preveia una actuació en el jaciment iber que consistia a descobrir dues o tres habitacions i restaurar-les. Aquest projecte arqueològic anava acompanyat d’un seguit d’accions de divulgació gràfica i de promoció amb la intenció de millorar i difondre el seu coneixement entre la població. Però vistes les enormes possibilitats que oferia l’excavació en la torre medieval existent en el turó, l’Ajuntament en conveni amb el Consorci del Parc de Collserola de la Diputació de Barcelona va ampliar el programa d’actuació, la qual cosa va comportar la troballa d'unes restes inesperades al cim del turó.

L’espectacularitat dels paraments medievals de la torre de defensa recuperada va fer que el punt d’atenció es desplacés al cim del turó on s'ha localitzat un veritable castellum, que ara ens permet entendre per què els documents del segle XIV donen al cim el nom de Puig Castellar.
Dimarts 10 a 14 i 17 a 21 (Matí i tarda) Dijous 15 a 21 (Tarda) Can Ginestar c. Carles Mercader, 17 08960 Sant Just Desvern