Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i poder, així, donar-los d'alta d'aquest servei.

Totes les dades facilitades a través d'aquest imprès seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l'Ajuntament.
Mitjançant l'entrega d'aquesta sol·licitud o enviant aquest formulari existent a la pàgina web, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses, que en cap cas no seran objecte de cessió a tercers.

Conforme a les condicions d'ús, queda expressament prohibida la introducció, a les pàgines personals de les entitats, de continguts il·lícits, de pornografia i d'aquells que puguin atemptar contra la imatge de qualsevol persona.

L'Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret a enviar informació d'interès municipal a les adreces de correu del domini santjust.org.

Enviant aquest formulari l'entitat es compromet a acceptar les condicions descrites anteriorment.

© 2000-2010 Ajuntament de Sant Just Desvern · CIF: P-0821900 H · Tots els drets reservats
disseny: en antena produccions
tornar al inici