MARRECS CENTRE EDUCATIU INTEGRAL MUNICIPAL

Marrecs és un centre d’educació integral que ofereix diversos serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i a les famílies.
En el marc del seu projecte educatiu ofereix els següents serveis:
Espai Nadó
Està adreçat a pares i mares que acaben de tenir un fill o una filla.
La trobada periòdica, en grup amb acompanyament de professionals, permet a les famílies compartir experiències i conèixer diferents opinions i criteris.

Espai Familiar
Està adreçat a infants de 0 a 3 anys, que no van a l’escola bressol, i als seus familiars o acompanyants. Té com a objectiu oferir suport a les famílies en el desenvolupament i l’educació dels seus infants.

Escola Bressol
És un servei educatiu que té com a finalitat col·laborar amb les famílies en el desenvolupament educatiu d’infants de 0-3 anys, facilitant-los els aprenentatges bàsics per a la vida a través del joc, de l’assimilació dels hàbits i de les rutines diàries.
Els infants s’eduquen en grups, respectant el seu ritme individual, convivint amb les seves educadores.

ACTUALITAT

Curs 2019-2020
Informació matriculació curs 2019/20
Llistes definitives baremades curs 2019/20
Díptic informatiu curs 2019/20
Full de matriculació escola bressol (editable)
Full de matriculació escola bressol (per imprimir)
Full d’autoritzacions diverses (editable)
Full d’autoritzacions diverses (per imprimir)

Menús 2019-2020 (gener)
Grans
Caminants
Lactants

Avinguda Indústria 22 (08960) Sant Just Desvern · 93 371 46 47 · Codi centre: 08045367 · Contactar