06/07/2017
PLA LOCAL HABITATGE PÚBLIC DE LLOGUER  2017-2024
20/06/2017
Adjudicació de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ  i de les INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ i A.C.S. dels 54 H.P.O. del carrer Violeta Parra 8-12
08/05/2017
Llistat definitiu d'admesos i No admesos per a l’adjudicació de 13 habitatges de lloguer per a persones en risc d’exclusió social
18/04/2017
Acta d’obertura del sobre 2 del Plec de clàusules particulars per a la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, mitjançant procediment obert, per a la edificació d'habitatges de protecció oficial de règim general al carrer Compte de Vilardaga, 172 (Illa 5E del Mas Lluí) de Sant Just Desvern.L'empresa municipal PROMUNSA promou l'habitatge públic, les energies alternatives, l'activitat econòmica –locals comercials, oficines, naus, aparcaments- i la gestió de serveis i obres municipals – enllumenat públic i l’estacionament regulat.

Properament noves activitats d'habitatge
Properament noves activitats de locals comercials
Properament noves activitats d'aparcament
Carretera Reial 106 Edifici Walden7 Locals 6-7 · telèfon: 93 470 79 30 · e-mail: info@promunsa.cat